X
تبلیغات
اطلاع رسانی

اطلاع رسانی

اطلاع رسانی اجتماعی

جلسه جبرانی درس روانشناسی تربیتی استاد خانم حسن زاده روز پنجشنبه مورخه ۴/۲/۹۳ ساعت ۳۰/۱۰ در کلاس شماره ۷ تشکیل می گردد.
+ نوشته شده در  شنبه سی ام فروردین 1393ساعت 10:3  توسط روابط عمومی دانشگاه  | 

آزمون میان ترم درس متون زبان تخصصی در روانشناسی و علوم تربیتی استاد خانم پورسید روز پنجشنبه مورخه ۱۸/۲/۹۳ ساعت ۳۰/۱۵برگزار می شود.
+ نوشته شده در  شنبه سی ام فروردین 1393ساعت 10:2  توسط روابط عمومی دانشگاه  | 

آزمون میان ترم درس آموزش بزرگسالان استاد خانم ارفع روز پنجشنبه مورخه ۲۵/۲/۹۳ ساعت ۳۰/۱۴برگزار می شود.

ضمنا حضور در کلاس در تاریخ های ۴/۲/۹۳ و ۱۱/۲/۹۳ برای دانشجویان الزامی می باشد.

+ نوشته شده در  شنبه سی ام فروردین 1393ساعت 10:1  توسط روابط عمومی دانشگاه  | 

آزمون میان ترم درس مقدمات تکنولوژی آموزشی استاد خانم احمدی روز پنجشنبه مورخه ۱/۳/۹۳ ساعت ۳۰/۱۲برگزار می شود.

+ نوشته شده در  شنبه سی ام فروردین 1393ساعت 9:59  توسط روابط عمومی دانشگاه  | 

آزمون میان ترم درس قرائت عربی ۴ استاد آقای حمیدی فر روز پنجشنبه مورخه ۴/۲/۹۳ ساعت ۳۰/۱۱برگزار می شود.
+ نوشته شده در  شنبه سی ام فروردین 1393ساعت 9:59  توسط روابط عمومی دانشگاه  | 

آزمون میان ترم درس نقد ادبی استاد خانم ادراکی روز پنجشنبه مورخه ۴/۲/۹۳ ساعت ۳۰/۱۰ برگزار می شود.

(تا پایان فصل دوم)

+ نوشته شده در  شنبه سی ام فروردین 1393ساعت 9:58  توسط روابط عمومی دانشگاه  | 

آزمون میان ترم درس روش تحقیق در علوم تربیتی استاد خانم عزیزی روز پنجشنبه مورخه ۱۱/۲/۹۳ ساعت ۱۲ می باشد.

(۵ فصل اول ـ تستی )

+ نوشته شده در  شنبه سی ام فروردین 1393ساعت 9:57  توسط روابط عمومی دانشگاه  | 

کلاس درس دستور زبان فارسی 2 استاد خانم صدیقی روز پنجشنبه مورخه ۴/۲/۹۳ تشکیل نمی گردد. ضمنا تاریخ آزمون میان ترم این درس ۱۸/۲/۹۳ ساعت ۳۰/۸ می باشد.
+ نوشته شده در  شنبه سی ام فروردین 1393ساعت 9:56  توسط روابط عمومی دانشگاه  | 

کلاس درس مسائل آموزش و پرورش در ایران استاد خانم آذرنوش روز پنجشنبه مورخه ۲۸/۱/۹۳ با یک ساعت تاخیر شروع خواهد شد.
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393ساعت 13:47  توسط روابط عمومی دانشگاه  | 

در پی همزمانی برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۳-۹۲ دانشگاه پیام نور با مسابقات جام جهانی ۲۰۱۴ در برزیل شایعات فراوانی مبنی بر احتمال تغییر امتحانات پیام نور شکل گرفت که در این زمینه سلیم بهرامی رییس مرکز آزمون پیام نور در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال تغییر امتحانات پایان ترم  پیام نور در نیمسال دوم ۹۳-۹۲ عنوان کرد که امتحانات پیام نور بدلیل برگزاری جام جهانی تغییر نخواهد کرد.
بنابراین براساس آنچه که در تقویم آموزشی پیام نور آمده است امتحانات نیمسال دوم دانشگاه پیام نور از ۱۰ خرداد آغاز و تا ۵ تیر ۹۳ ادامه خواهد داشت
.
+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم فروردین 1393ساعت 10:37  توسط روابط عمومی دانشگاه  | 

مطالب قدیمی‌تر