پیام نور واحد سنگر

اطلاع رسانی اجتماعی

کلاس درس عربی 4 استاد خانم بهبودی روزهای پنجشنبه مورخه 94/2/10 و 94/2/17 تشکیل نمی گردد. جلسات جبرانی این درس بشرح ذیل می باشد:

سه شنبه مورخه 94/2/8 ساعت 18-16 پیام نور مرکز رشت

پنجشنبه مورخه 94/2/31 ساعت 10-8/30 پیام نور سنگر کلاس شماره 3

+ نوشته شده در  شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 8:41  توسط روابط عمومی دانشگاه  | 

آزمون میان ترم درس درآمدی بر نقش هنر در مدارس استاد خانم هاشمی روز پنجشنبه مورخه 94/2/24 برگزار می شود.

+ نوشته شده در  شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 8:33  توسط روابط عمومی دانشگاه  | 

آزمون میان ترم درس روانشناسی تربیتی استاد آقای افراسن روز پنجشنبه مورخه 94/2/31 برگزار می شود.

فصل های: 1 و 2 و 3 و 5 و 6 و 8 و 10

+ نوشته شده در  شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 8:32  توسط روابط عمومی دانشگاه  | 

کلاس خانم ارفع روز پنجشنبه مورخه 94/2/3 تشکیل نمی گردد. جلسه جبرانی ان متعاقبا اعلام می گردد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 11:34  توسط روابط عمومی دانشگاه  | 

ثبت نام بن کارت دانشجویی بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب آغاز شد
ثبت نام بن کارت دانشجویی نمایشگاه کتاب تهران بیست و هشتمین دوره آن در سایت bon.tibf.ir آغاز شده است و امکان خرید این بن کارت های دانشجویی از تاریخ 29 فروردین ماه ۹۴ تا یک روز قبل از برگزاری نمایشگاه کتاب تهران ادامه دارد.
زمان توزیع بن کارت های نمایشگاه کتاب از 13 اردیبهشت تا پایان برگزاری نمایشگاه است.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۴ساعت 8:28  توسط روابط عمومی دانشگاه  | 

آزمون میان ترم درس روانشناسی اجتماعی استاد آقای افراسن روز پنجشنبه مورخه 94/2/10 برگزار می شود.

فصل های: 1 و 2 و 4 و 6 و 12 و 14

+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۴ساعت 8:18  توسط روابط عمومی دانشگاه  | 

آزمون میان ترم درس مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی و روانشناسی استاد خانم دادخواه روز پنجشنبه مورخه 94/2/17 برگزار می شود.

6 فصل اول

+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۴ساعت 8:15  توسط روابط عمومی دانشگاه  | 

آزمون میان ترم درس آموزش پرورش تطبیقی استاد خانم گلناز استاد روز پنجشنبه مورخه 94/2/10 برگزار می شود.

تا صفحه 128 کتاب

+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۴ساعت 8:14  توسط روابط عمومی دانشگاه  | 

آزمون مجدد میان ترم قرائت عربی 5 استاد خانم شریلو به روز پنجشنبه مورخه 94/2/3 موکول گردیده است.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۴ساعت 14:26  توسط روابط عمومی دانشگاه  | 

کلاس فوق العاده درس روشهای ارزشیابی آموزشی استاد خانم سمیه پیرا روز پنجشنبه مورخه 94/1/27 ساعت 15/30 در کلاس شماره 1 برگزار می شود.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۴ساعت 9:12  توسط روابط عمومی دانشگاه  | 

مطالب قدیمی‌تر