پیام نور واحد سنگر

اطلاع رسانی اجتماعی

آزمون میان ترم درس مسائل آموزش و پرورش استاد خانم اذرنوش روز پنجشنبه مورخه 93/9/13 برگزار می شود.

+ نوشته شده در  شنبه یکم آذر 1393ساعت 9:9  توسط روابط عمومی دانشگاه  | 

لطفا نسبت به تكميل دقيق اطلاعات خود به روش زير در اسرع به روش زير در اسرع وقت اقدام نماييد:

آموزش -> دانشجو -> دانشجويان شاهد وايثارگر -> عمليات دريافت اطلاعات دانشجويان شاهد و ايثارگر-پيام نور

1- در منوي "ثبت اطلاعات دانشجويان شاهد و ايثارگر " نسبت به ثبت دقيق اطلاعات مرتبط اقدام نماييد.

2- درمنوي "ارسال تصوير مدارك مورد نياز" نسبت به ارسال تصوير پشت و روي كارت ايثارگري خود اقدام نماييد.

شايان ذكر است درصورتي كه دانشجوي شاهد و ايثار گر نسبت به ثبت و يا تكميل اطلاعات خود از روش بالا اقدام ننمايد عواقب ناشي از عدم فعال شدن امكان انتخاب واحد دانشجو بر عهده خود ايشان ميباشد.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم آبان 1393ساعت 11:37  توسط روابط عمومی دانشگاه  | 

جلسه آخر درس مقدمات تکنولوژی آموزشی استاد خانم احمدی روز پنجشنبه مورخه 93/9/13 ساعت 15/30 برگزار می شود. ارائه کار عملی این درس در این جلسه الزامی می باشد.

ضمناً آزمون میان ترم مجدد درس تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران برای دانشجویانی که از آزمون میان ترم جا مانده اند در روز پنجشنبه مورخه 93/9/13 از 3 فصل اول برگزار می شود.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم آبان 1393ساعت 9:36  توسط روابط عمومی دانشگاه  | 

آزمون میان ترم درس روان سنجی استاد آقای افراسن روز پنجشنبه مورخه 93/9/6 برگزار می شود.

از منبع روان سنجی: فصل 3-7

از منیع سنجش و اندازه گیری: فصل 8-9

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم آبان 1393ساعت 9:30  توسط روابط عمومی دانشگاه  | 

تاریخ آزمون میان ترم درس کارگاه ویراستاری 1 استاد خانم ادراکی به روز پنجشنبه مورخه 93/9/13 تغییر یافته است.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم آبان 1393ساعت 9:29  توسط روابط عمومی دانشگاه  | 

آزمون میان ترم درس آمار توصیفی استاد آقای صفری روز پنجشنبه مورخه 93/9/13 برگزار می شود.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم آبان 1393ساعت 9:28  توسط روابط عمومی دانشگاه  | 

آزمون میان ترم درس روش تحقیق در علوم تربیتی استاد خانم دادخواه روز پنجشنبه مورخه 93/9 /6برگزار می شود.

(تا پایان فصل 7 )

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم آبان 1393ساعت 9:27  توسط روابط عمومی دانشگاه  | 

جلسه جبرانی درس زبان تخصصی در برنامه ریزی آموزشی رشته علوم تربیتی استاد آقای فرحناک روز پنجشنبه مورخه 93/8/29 ساعت 16-14 تشکیل می گردد.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم آبان 1393ساعت 9:26  توسط روابط عمومی دانشگاه  | 

آزمون میان ترم درس مدیریت آموزشی استاد آقای شعبان نژاد روز پنجشنبه مورخه 93/8/29 ساعت 16 برگزار می شود. (5 فصل اول)

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم آبان 1393ساعت 9:25  توسط روابط عمومی دانشگاه  | 

آزمون میان ترم دروس روانشناسی عمومی 1 و روانشناسی یادگیری استاد خانم عبدالهی روز پنجشنبه مورخه 93/8/29 برگزار می شود.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم آبان 1393ساعت 9:24  توسط روابط عمومی دانشگاه  | 

مطالب قدیمی‌تر